background

EU podrška

O EU4Business projektu

Mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Europske unije potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.

Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat se također bavi poboljšanjem poslovnog okruženja u BiH. Rezultati će se mjeriti novim radnim mjestima te povećanim izvozom i prodajom, kao i boljim korištenjem EU fondova.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. 

Naziv projekta: “Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sistema i implementacijom platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta“. 

Kratak opis projekta: Osnovni cilj projekta je poboljšanje internog poslovanja i konkurentnosti kroz digitalizaciju odnosno uvođenje ERP sistema, u sklopu kojeg će biti integrisana i platforma za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta. Digitalizacijom poslovanja će se povećati produktivnost i efikasnost, smanjit troškove te će postojati mogućnost praćenja materijalnih i finansijskih tokova. U tehnološkom smislu, uvedena je linija za plastifikaciju metala, kao novi proizvodni procesa, koji će smanjiti eksterne troškove i direktno uticati na poboljšanje poslovanja.

Vrijeme trajanje projekta: 12 mjeseci

GIZ LOGO International Labour Organisation LOGO